Reprezentujemy Twoje interesy

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP jest wolną, niezależną i samorządną organizacją osób pracujących w rolnictwie i jego obsłudze, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Związek realizuje cele i zadania zawarte w jego Statucie zgodnie z obowiązującym prawem. Zrzesza na zasadach dobrowolności pracujących we wszystkich sektorach i podmiotach gospodarczych rolnictwa i jego obsłudze.

Celem Związku jest ochrona godności, praw i interesów materialnych, socjalno-kulturalnych i moralnych osób pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa.

ZZPR w RP w swojej działalności kieruje się zasadami: demokracji, pluralizmu politycznego oraz tolerancji światopoglądowej. Współpracuje ze wszystkim związkami zawodowymi pracowników rolnictwa oraz organizacjami i związkami zawodowymi rolników indywidualnych w Polsce.

ZZPR w RP należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz do Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT).

Związek posiada osobowość prawną.

Dołącz do nas

Zarząd i działacze Związku zachęcają do członkostwa w nim wszystkie osoby związane zawodowo z sektorem rolnictwa i jego obsługi, a także do aktywnej działalności związkowej. Organizacja ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu i obronie interesów pracowniczych – skuteczniejszej niż wówczas, gdy walczy on o swoje prawa samodzielnie. Warto zaangażować się w prace Związku również dlatego, że jego misją jest nie tylko obrona praw pracowniczych, ale również kreowanie przyjaznej rzeczywistości dla wszystkich pracowników w Polsce oraz działanie na rzecz rozwoju rolnictwa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawach i obowiązkach członka Związku lub wypełnić deklarację członkowską, przejdź do zakładki Dołącz.

Poznaj nasze korzenie

Związek jest kontynuatorem tradycji i działalności Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej działającego w latach 1919–1939, i następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w PRL działającego w latach 1945–1981 oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa działającej w latach 1983–1991. Nawiązuje też do postępowych patriotycznych tradycji i korzysta z doświadczeń: Związku Robotników Rolnych i Leśnych, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Związku Robotników Rolnych, Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego oraz innych związków zawodowych pracowników rolnictwa działających w II Rzeczypospolitej.

Więcej o historii organizacji związkowych reprezentujących prawa rolników znajdziesz w zakładce Historia.

Dokumenty rejestrowe Związku:

KRS ZZPR

Związek w OPZZ:

Pismo OPZZ
Zaświadczenie o reprezentatywności