W Twoim imieniu

ZZPR w RP działa w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w rolnictwie i jego obsłudze, a także ich rodzin, osób bezrobotnych, emerytów i rencistów związanych w przeszłości z rolnictwem. Celem Związku jest ochrona ich godności, praw i interesów materialnych, socjalno-kulturalnych i moralnych.

Od wielu lat

ZZPR w RP jest kontynuatorem postępowych tradycji związków zawodowych rolnictwa w okresu II RP, a także następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w PRL (1945–1981) oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa działającej w latach 1983–1991.

Apolitycznie

W swojej działalności Związek kieruje się zasadami: demokracji, pluralizmu politycznego i tolerancji światopoglądowej.

Wspólnie

ZZPR w RP współpracuje ze wszystkim związkami zawodowymi pracowników rolnictwa i rolników indywidualnych.

Opinie i wystąpienia

Związek zabiera głos we wszystkich sprawach ważnych dla pracobiorców, w tym pracowników rolnictwa, a także dotyczących sektora rolnego.

Polska w UE

Związek stale monitoruje działania Unii Europejskiej dot. sektora rolnego oraz praw pracowniczych i korzysta ze szkoleń unijnych.

Warto wiedzieć

Związek działa na rzecz upowszechnienia wiedzy o prawach pracowniczych i regulacjach oraz orzeczeniach, które go dotyczą. W naszej bazie wiedzy znajdziesz przepisy, opisy konkretnych przypadków sporów i podpowiedzi, jak je rozstrzygać. Nasi działacze udzielą Ci wsparcia merytorycznego i praktycznej pomocy.

Aktualności